AVÍS LEGAL

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment del que disposa l'art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), es dóna a conèixer la següent Informació General:

Que el domini www.hamburbeer.com a partir d'ara lloc web està registrat a nom de Juan Garcia Hurtado amb domicili social al C / Ausias March, 8 bj. , 08760 - Martorell (Barcelona); Autonomo inscrit en el Registre Mercantil d'inscripció primera, proveït de NIE. X6872575Z.

CONDICIONS D'ÚS

I.- USUARIS / ES

L'accés i / o ús de la pàgina web www.hamburbeer.com, atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari / a, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS

El / la usuari / a es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

Així mateix, queda prohibit l'ús del Web amb finalitats il·lícites o lesius contra EL TITULAR o qualsevol / a tercer / a, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims / es titulars o resulti legalment permès.

 • Qualsevol vulneració dels drets d'EL TITULAR o dels seus legítims / es titulars sobre els mateixos.

 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts de el lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels / les usuaris / es així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al web.

 

III.- MODIFICACIÓ UNILATERAL

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i / o ús de la mateixa.

IV.- HIPERENLLAÇOS

L'establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i el lloc web estarà sotmès a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció, ni total ni parcial, de cap dels serveis ni continguts del lloc web.

 • Excepte consentiment previ i exprés, la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a l'TITULAR

 • Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des de la qual es realitzi el "hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La falta de responsabilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i / o dels seus serveis o continguts.

 • La falta d'utilitat, adequació o validesa del Web i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels / les usuaris / es, dels continguts.

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, de el lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers / es i posats a disposició dels / les usuaris / es en el lloc web.

L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris / es a través de la pàgina web.

VI. DURADA


La durada de la prestació de servei de el lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, EL TITULAR es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació de servei de la web o de qualsevol dels serveis que l'integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

VII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.
Juan Garcia H. i l'usuari / a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili de l'TITULAR per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació de servei de la web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix.

En el cas que l'Usuari / a tingui el seu domicili fora d'Espanya, Juan Garcia H. i l'Usuari / a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona

 • ÚS DE COOKIES

El lloc web www.hamburbeer.com utilitza cookies quan un USUARI / A navega pels llocs i pàgines web de l'LLOC WEB. Les cookies utilitzades per aquest s'associen únicament amb un USUARI / A anònim i el seu ordinador i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible reconèixer als / les USUARIS / ES registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. Les dades identificatives de la persona usuària són xifrats per a major seguretat.

El / la USUARI / A té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que el / la usuari / A permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, però en tal cas serà necessari que l'Usuari / a es registri com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre.
De la mateixa manera, els nostres servidors web detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari / a. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat de l'servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que ens permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als nostres serveis web, etc.

 • BAIXA DE COMUNICACIONS COMERCIALS

De conformitat amb la llei de serveis de la societat de la informació 34/2002 es garanteix a l'usuari la possibilitat de deixar de rebre informació comercial en un termini màxim de 10 dies des que comuniqui la seva voluntat mitjançant correu electrònic dirigit a info@hamburbeer.com

Política de privacitat

Des HAMBURBEER entenem que és essencial mantenir una relació transparent amb tu, per això, a continuació, et presentem la nostra Política de Privacitat, perquè en tot moment estiguis degudament informat sobre com recollim i tractem de forma segura qualsevol dada que ens facilitis.

Les teves dades seran tractades de conformitat amb la legislació vigent i, en concret, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades. També pel que fa a la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Una lectura detinguda de la nostra Política de Privacitat t'aportarà la informació necessària per conèixer quin destí li donarem a les dades que ens proporcions.

 

 • QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

Si tu, o una persona autoritzada, ens has facilitat les dades, us informem que Juan Garcia H., amb NIE: X6872575Z és el responsable de l'tractament dels mateixos. Aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents sobre protecció de dades personals.

És possible que hi hagi altres responsables en els tractaments que realitzem, en aquest cas sempre informarem de qui és el / la responsable de l'tractament dels mateixos, així com de les seves dades d'identificació.

Des HAMBURBEER ens comprometem a el compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los. Per això adoptem les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb que estableix el Reglament.

 

 • TENIM DELEGAT / A DE PROTECCIÓ DE DADES?

 

Sí, per la naturalesa de les dades que tractem, comptem amb un delegat / a de Protecció de Dades per garantir el compliment de la normativa de protecció de dades vigent. Pots contactar amb ell a través de info@hamburbeer.com

 

 • ON INFORMEM?

 

Des HAMBURBEER informem a través de la pàgina web www.hamburbeer.com a l'apartat corresponent a la política de privacitat. Més informació a "Avís Legal".

 

 • QUÈ DADES PERSONALS TRACTEM?

 

Les dades personals que tractem són:

 • Aquells que tu decideixis facilitar voluntàriament

 • Les dades derivades de les comunicacions que mantinguis amb nosaltres.

 • La informació corresponent a la teva pròpia navegació en el cas de serveis en línia, (adreça IP o informació derivada de cookies o dispositius similars (pots veure la nostra Política de Cookies al web).

 • Aquella informació que es trobi disponible en fonts accessibles a el públic, a la qual legítimament puguem accedir.

 • Les dades que es deriven de la relació contractual o precontractual que mantinguis amb nosaltres, inclosa la teva imatge, informant-te sempre en aquest cas de la possibilitat de captar la teva imatge.

 • Els que terceres persones ens proporcionin sobre tu, existint una base legítima per a això o havent obtingut el teu consentiment per a això.

 • Les dades de tercers que tu ens facilitis, previ consentiment de l'tercer en qüestió.

 

 • COM TRACTEM LES DADES?

 

En HAMBURBEER tractem les teves dades personals sempre en estricte compliment de la legislació vigent. A més, us informem que comptem amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell òptim de seguretat, garantint amb això que només accediran aquelles persones que tinguin autorització, que els mantindrem íntegres, evitant qualsevol pèrdua intencionada o accidental i que hem reforçat els sistemes i serveis de tractament de dades.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que realitzem de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A més, informem d'un tractament conjunt de les dades per part de les entitats de el grup detallades en el punt 1 d'aquesta política de privacitat.

 

 • Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT?

 

La base de la legitimació de l'tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relació contractual o precontractual, de la relació laboral o de qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, com ara el consentiment exprés.

 

 • COM GESTIONEM LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES?

 

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) t'informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no ets el destinatari indicat, et notifiquem que la utilització, divulgació i / o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58 / CE us informem que en el cas que no vulguis rebre comunicacions i informacions d'índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho notifiquis per aquesta mateixa via indicant en l'assumpte "bAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS" perquè les teves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La teva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des de la tramesa. En el cas que no rebem contestació expressa per part teva, entendrem que acceptes i autoritzes que la nostra entitat segueixi realitzant les referides comunicacions.

 

 • QUANT TEMPS CONSERVEM TEVES DADES?

 

Les dades personals relatives a persones físiques que des HAMBURBEER recopilem per qualsevol mitjà, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, s'han de conservar mentre es mantingui la relació que va originar el tractament de les dades, respectant en qualsevol cas els terminis legals de conservació. Conclòs aquest període, les dades personals seran eliminats de tots els sistemes de HAMBURBEER.

 

 • ¿TEVES DADES SERAN COMUNICATS A TERCERS?

 

No hi haurà cessió, transmissió o transferència de dades personals, llevat de les ja informades, que no siguin a conseqüència d'una obligació legal. Si per requeriment de l'Administració pública o de les institucions autonòmiques en l'àmbit de les funcions que la llei els atribueixi expressament, se'ns sol·liciten les dades, aquests seran transmesos.

D'existir una cessió, transmissió o transferència de dades personals fora dels casos anteriorment previstos, seràs prèviament informat perquè, si escau, ens prestis el teu consentiment.

Però per poder organitzar-nos correctament, tenir bones operatives i procediments que garanteixin una bona gestió, des HAMBURBEER pot ser necessari l'haver de contractar els serveis d'assessors, professionals, o altres empreses de serveis per a tractar dades sota les nostres indicacions.

Aquest tractament per compte de tercers està regulada en un contracte que consta per escrit o d'alguna altra forma legalment admesa i que permeti acreditar la seva celebració i contingut, especificant expressament que l'encarregat de l'tractament tractarà les dades conforme a les nostres instruccions i no les aplicarà o farà servir amb una finalitat diferent a el que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

 

 • QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

 

La normativa de protecció de dades li confereix els següents drets:

 • Dret a revocar qualsevol consentiment prestat prèviament.

 • Dret d'accés: Conèixer quin tipus de dades s'estan tractant i les característiques de l'tractament que es porta a terme.

 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no veraces

 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.

 • Dret a la limitació de l'tractament en els casos que consideri que no cal.

 • Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament de l'tractament de les dades i la seva supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació.

 

Si vols més informació respecte a el tractament de les teves dades, rectificar aquells que siguin inexactes, oposar-se i / o limitar algun tractament que consideres que no és necessari, o sol·licitar la cancel·lació de l'tractament quan les dades ja no siguin necessaris, pots dirigir per escrit a HAMBURBEER al c / Ausiàs March, 8, 08760 - Martorell (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a info@hamburbeer.com

 • Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

 • L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

Així mateix, volem informar-te que pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud de l'tractament ja realitzat, enviant la teva sol·licitud a la mateixa adreça indicada en el paràgraf anterior. En aquest cas, hauràs acompanyar la teva sol·licitud, còpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Recordar-te, a més, que tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), si consideres infringits els teus drets Protecció de dades C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF 901 100 099 - Correu electrònic: ciudadano@agpd.es

 

 • Quina és la FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

 

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades portats a terme per algun, o tots, dels Responsables de Tractament enumerats amb anterioritat.

ACTIVITAT DE TRACTAMENT FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ

Gestió laboral Gestió de personal per a formalització d'un contratro laboral, control d'expedients, gestió de nóminasRelación contractual

Gestió fiscal i comptable Tractament necessari per al compliment de les obligacions fiscals i comptables

relació contractual

Obligació legal per al / la responsable

Interessos legítims prevalents de l'responsable o de tercers

Gestió de contactes Tractament de les dades per poder mantenir comunicacions amb els interessats / des

relació contractual

Interessos legítims prevalents de l'responsable o de tercers

Consentiment exprés de l'interessat / a

Prevenció de riscos laborals Compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut

relació contractual

Obligació legal per al / la responsable

Videovigilància Captació d'imatges pel sistema de videovigilància i / o sistema d'alarma amb captació d'imatges, per protegir els actius de l'entitat

Interessos legítims prevalents de l'responsable o de tercers

Gestió de candidats / es a un lloc de treball Selecció de personal i provisió de llocs de treball mitjançant gestió de currículum, entrevistes personals i proves de valoració

Interessos vitals de l'interessat / da o d'altres persones

Consentiment exprés de l'interessat / a

Organització d'esdeveniments i activitats Gestió i coordinació d'activitats i esdeveniments afins a l'activitat de l'entitat. Control d'assistència i participants.

relació contractual

Consentiment exprés de l'interessat / a

Comunicació informativa i notificacions Difusió d'activitats i notificacions d'informació rellevant relacionada amb l'activitat de l'entitat

Interessos legítims prevalents de l'responsable o de tercers

Consentiment exprés de l'interessat / a

Gestió multimèdia Tractament d'imatges i / o vídeos per a la difusió en mitjans de comunicació i xarxes socials i la promoció de les activitats

Consentiment exprés de l'interessat / a

Gestió de clients Tractament de les dades necessàries per al manteniment de la relació comercial / contractual amb els clients, la facturació, el servei postvenda, l'enviament de promocions i publicitat i la fidelització.

relació contractual

relació comercial

Control laboral Control d'assistència dels empleats / des a el lloc de treball (vacances, faltes d'assistència, registre de jornada)

relació contractual

Obligació legal per al / la responsable

Interessos legítims prevalents de l'responsable o de tercers

Gestió de proveïdors Anàlisi, valoració, contractació, gestió de comandes i gestió de pagaments a proveïdors

relació contractual

Gestió de les empreses de el grup Gestió i manteniment de les empreses de el grup

relació contractual

Gestió de comandes Gestió i traçabilitat de les comandes realitzades a través dels diferents canals de distribució de l'responsable

relació contractual

relació comercial

Gestió de potencials clients Poder realitzar les comunicacions necessàries amb possibles clients i / o altres interessats / des, enviament de pressupostos, tarifes, costos de productes i altra informació sol·licitada prèvia a establir una relació contractual

relació comercial

Gestió de reserves Dades identificatives necessàries per a la gestió de la reserva

Consentiment exprés de l'interessat / a

Gestió APPCC Compliment de la normativa vigent en matèria d'APPCC

Obligació legal per al / la responsable

Organització de concursos i sortejos Tractament de les dades identificatives i de contacte dels clients per comunicar-los si han resultat guanyadors / es de l'sorteig organitzat pel responsable i fer-li entrega del que sortejat.

Consentiment exprés de l'interessat / a

Enviament de publicitat Enviament d'informació comercial, notificacions sobre actes i esdeveniments d'interès, ofertes, informació sobre productes i serveis, a clients i / o potencials clients.

Consentiment exprés de l'interessat / a

Comerç electrònic Elaboració i gestió de comandes i compres realitzades a través de plataformes web.

relació contractual

relació comercial